Arcades i remarcats

Columnes i cornisses

Aplacats

Fioles de piscina

Paviments

Escales

Cuines i banys

Altres elements

Oficina técnica

Showroom

Taller

Restauració i muntatge

Cuina

Possessió tramuntana

Voltes

Font

Escala de caragol